11. veebr 2012

Laupäeval, 11 veebr.

Käisin hommiku eksamil, kuid jäin hiljaks. Nimrod ütles, et eksam algada kella 12 ajal, kuna ta aga kell 10 algas. Greving [1] oli minu juba ette kutsunud. Kui ma pärast läksin, ei võtnud ta enam ja ütles: „Teie peate minu ootama, aga mitte mina teid.“ Läbisaivad eksamil Mihkelson, Maasik, Kivi ja Nimrod. Läbikukusivad Truslit ja Johanson, kuna aga Kuusik ja Ivanov üle pea tulnud ei olnud. Venekeele tundi ma ei läinud. Läksin „Ю. Л.“ juurde ja tulime sealt Kübaraga ära. Mina läksin kodu, et kella ½ 4 ajaks Kübara poole minna ja sealt „Ю. Л.“ Urbanovitschi käest raha võtma. Kübar kõneles, Oskar olevat ütelnud, minu kohta olevat „Olevikus“ pikk sõimukiri ilmunud. – Urbanovitsch raha ei annud. Ütles, et ei ole. Kübar läks ema poole, mina aga „Meie Aastasada“ toimetuste. Tahtsin hra Tompi käest raha ette saada, kuid ta ei andnud. Vabandas, et mulle ei olevatgi nii väga tarvis ja niisugune raha ettesaamine rikuvat kaastöölised ära. Mina saavat ju „Päevalehe“ käest hästi raha, kus mull palju ilmuvat. Toimetusest läksin Margensi kursustele ja sealt tulime Jassiga ära. Läksime tema poole. Sain ta käest 20 kop. Jass ja Nõmberg läksivad sauna, mina aga Kübara poole. Ilves oli kodus, kuna aga Kübar varsti tuli. Tükikese aja pärast tulivad ka Oskar ja Suubi. Näitasin Oskarile seda tema „suurt“ sõimukirja „Olevikus.“ – Oskar ütles, et Antson ei olevat lubanud mulle kriitikat saata. Ta seletas minu „Muinasjutu“ vigasid, mida tüdrukud ette olevat toonud. Kirjutan neile homme vastuse. – Kübaraga läksin kella kümne paiku Jassi poole, kus kakoot jõime. – Kübara poolt tulime Oskar, Suubi ja mina kella ½ 12 ajal ära. Mina läksin kohe magama. – Täna sain teada, et Alex. Leppik olevat Viljandi rahukohtus koha saanud. Läinud pappaga jala Viljandisse.

[1] Prof. dr. pharm. Bernhard Greving oli Tartu Veterinaariainstituudis laborant (EAA, f. 404, n. 1, s. 511). Vt ka „Postimees“ Nr. 52 1933, lk. 1.
Sõnade ja nimede seletamiseks palun vt ka eelmised sissekanded ja neile kuuluvad viited.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar