4. veebr 2012

Laupäeval, 4 veebr.

Mamma äratas minu tund aega hiljem üles, kui ma tahtsin. Õpisin ja läksin kella 7. ajal eksamile. Eksamil olivad kõik, peale Kuusiku. Kõige enne küsiti Nimrodi käest. Ta ei oskanud ja kukkus läbi. Michkelson tegi läbi. Kivi kukkus läbi, Maasik ja Johanson tegivad läbi, Truslit, mina ja Ivanov kukusivad läbi. Truslit ajas kama suust välja. Küll meie aga naersime, kui läbi olime kukunud. Eksamile läheme homme kahe nädali pärast kella 2 ajal. Kliinikust tulin ma kella 11 ajal ära ja läksin „Ю. Л.“ juurde. Sealt tulin ühes Kübaraga tulema. Kübar kõneles, et Matto olevat ütelnud talle järgmist: tema olevat sõna murdja, teiste laimaja, naesterahvastel p. tükija, ei maksa võlga ära j.n.e. Mina olevat aga teine, ja olevat umbes 100 jutu kirjutanud. Vastasin, et 100 küll ei ole, aga tõlgetega tuleb 70 ümber. Kübar kõneles, et tema teadvat küll, kes kõnelnud on. – Kübar tuli kella kolme ajal minu poole ja siis läksime E.N.K.S. uisuteele. See pandi aga muusika pärast kinni, nõnda et ära pidime tulema ja „Ю. Л.“ toimetuste läksime. Seal olime kella ½ 6 ja läksime kliinikusse, kust ühes Nimrodiga ära tulime. Nimrod ja Kübar läksivad viimase poole, mina aga kodu riideid vahetama ja sööma, et siis sauna minna. Kodus olivad „Ilmarise“ 15 tellitud exemplari tulnud. Võtsin nendest mõned ühes ja läksin Kübara poole. Kübaral oli mamma seal. Ta läks kella 10 ajal ära. Kübar seletas jälle Matto poolt kõneldud asju ja ütles, et tema teadvat väga hästi, kes kõneleja olevat. Siis hakasime saunaminekut harutama ja saime suure vaevaga toime. Ilves ei lubanud meile suitsu anda ja ma tahtsin tema käest kümne kopika eest 20 tükki osta, kuid ei andnud. Saunas vaielsime mitmede asjade üle. Kübar ja Nimrod olivad külma vee vanni teinud, mina tahtsin aga soojemat. Kübaral läks aga hing täis ja ta tuli vannist välja. Eestuas tegin Kübarale ja Nimrodile nalja. Ütelsin, et keegi vahtivat aknast sisse. Kübar laskis kohe kardinat alla. Sauna tee peal ütelsin Nimrodile, et ta Mattot sõimaks. Kodus mängisime kaardisi kella 2 neljakeisi. Siis läksivad Nimrod ja Ilves magama, kuna aga meie Kübaraga kaardid mängima jäime ja kella neljani üleval olime. Naersime Nimrodi näojoone üle. Oli nii ingli oma sarnane, kui magas.
Sõnade ja nimede seletamiseks palun vt ka eelmised sissekanded ja neile kuuluvad viited.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar