22. veebr 2012

Kolmapäeval, 22 veebr.

Hommiku tulin kella 11 ajal paiku üles, nõnda et kliinikusse päris hiljaks jäin. Tulin sealt kella 12 ajal ära ja läksin „Ю. Л.“ toimetuste. Sealt Kübaraga ära tulles, käisin „Meie Aastasada“ ja „Oleviku“ juures. „Ю. Л.“ toimetuses läksime Kübaraga hägedaste tülisse. Tema ütles, et võida ka ise väga hästi jutusid kirjutada ja ümber tõlkida. Puudus seista ainult selles, et ta õigest kirjutust ei oskavat. Vaielsin sellele vastu, sest et kindel olen, Kübarast ei saa kirjanduse väljal mingisugust tegelast, kui vast osalt sõnumetes. Siis vaielsime veel tema halbade ja hää tegude üle; ka selle üle tegin ma märkuse, et ta mind igal parajal juhtumisel laimata tahab. Tema naeris selle peale ja vastas, et mina olevat kellegil inimesel lasknud teda teotada. – Kübar ütles ka mulle, et Ilves olevat mind nuavargaks nimetanud. - „Ю. Л.“ juurest läksime kodu, iga üks omale poole. Kodust tulin ma ruttu ära, viisin hra Tompile tema raamatu ja andsin ka sõnumed „Meie Aastasada“ jaoks. Kübaraga sain tee peal kokku ja läksime ühes alla linna, kus Alex Kraavi trehvasime. Kõneles, et olevat viimasel ajal ajalehtede lugemise tagaplaani jätnud ja ajavat plikadega „schehvti.“ Ma ei saa aru, kuidas võib kirjanik-inimene ajakirjanduseta elada. Mina seda küll teha ei suudaks. Ma olen juba paljudel kordadel ütelnud et ilma ajakirjanduseta nagu vangis olen, kuhu üksgi päikese kiir ega müra ei tungi. Kraavist ja Kübarast lahkudes, läksin „Ю. Л.“ juurde. Olin seal üksinda ja õpisin „Овцеводство“t, sest et õhtu eksam oli. Kui hra Urbanovitsch tuli, andsin sõnumed ära ja läksin kliinikusse. Ma olen oma mõtete poolest praegu igapidi vabameelne mees, kuid olen aga majandusliste põhjuste pärast sunnitud niisugustes lehtedes töötama. Kui ma aga küpsemaks ja jõukamaks saan, siis jättan muidugi niisuguse kaastöö järele. Ta käib ju täielikult minu mõtete vastu. Kuidas tunnen ma iga, ka pisema vägivalla ja õigluseta oleku juures pahameelt. Mull pruugib ainult rahvaste viletsusi meelde tuletada, kui anarhismus minus keema hakkab. Olin eksamil ja sain 4-, seega rohkem kui Nimrod (3). Nimrodiga tulin ühes kliinikust ära ja läksime Rüütli uulitsasse. Seal nägime Mattot, kes Barklay platsi poole läks, seal hoolsaste ümber vahtides. Nähtavaste otsis ta Kübarat. Minule küll Eldela ei meeldi. Harilik, igapäevane, kulunud välimusega naisterahvas. Mina ihaldan aga midagi uut, algupäralist, mis vere sees kihama paneb. – Läksin „Imperiali.“ Seal oli peenikene ja hästi mängitud draama „Eluvarjud“ uue firma „Theathralia“ poolt. Ka Maxi Mali oli kaunis keha. Iseäranis mõjuv ja süttitav oli pilt „?.“ Naisterahvas võttab ennast riidest lahti ja läheb voodisse. Selga jättab ainult õhukese särgi. Kaunis toredad, meeldivad, painduvad ja tüsedad ihuliikmed, iha äratavad. Nägu ei olnud just mitte väga meeldiv. Tuletas neid „pooleilma“ naisterahvaid meelde, kes joobnud olekus iga asja peale valmis on. „Imperialist“ läksin Kübara poole. Teda ei olnud kodus, vaid ta tuli alles ½ 9, kuna aga koolipoiss teda juba kella ½ 8 ootas. Mamma pahandas temal väga ja võttis ka minu läbi. – Minu arvates käis Kübar Mattoga. Ilvesega ei saanud ma asju täielikult ära õiendada, vaid teen seda homme. Kodu tulin vara, kuid ei saanud siisgi õpida, ehk küll ülehomme „Частная Хирургія”ga eksamile tahan minna! Mispärast puudub mull õpimise lust?

Sõnade ja nimede seletamiseks palun vt ka eelmised sissekanded ja neile kuuluvad viited.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar