21. jaan 2012

21 jan, laupäeval.

Hommiku saatsin „Päevalehele“ ja „Kilgile“ töösid. Siis läksin „Ю. Л.“ toimetuste, kus kella üheni aega viitsin. Siis läksin ühes Kübaraga tema poole. Pärast tuli ka veel Al. Leppik sinna. Kõnelesime mitmetest küsimustest. Ma tahan „Karskuse Sõbra“ küsimuse kasti nelja küsimust: „Missugust Tartu lehte tuleb alamal klassil kohasemaks pidada,“ „Mis kasu on „Post.“ toimetaja Tõnisson [1] rahvale saatnud ja kas on ta ka oma autoriteeti ära teeninud,“ „Mis on elu ja kas toob tema mõte leidmine inimese soole kasu,“ „Missugust seisukohta tuleb hra. M. Martna [2] kohta võta, kes ennast sotsialistiks nimetab, kuid siisgi kodanlistes lehtedes töötab.“ Kübara poolt tulin kodu. „Ilmarine“ vastab kirjavahetuses, et minu soovi vististe lähemal ajal täidab. Oh! Kuidas saan ma selle üle rõemu tundma! Ometi viimaks! Käisin õhtupoolel „Meie Aastasada“ ja „Ю. Л.“ toimetustes. Urbanovitsch oli hästi heas tujus. Käisin tema kodus. Siis läksin Lätti õllepoodi Peterburi uulitsasse. Maksin vana võla ära ja võtsin enesele heatuju. Õllepoodist läksin ma kliinikusse. Sain Raja, Kuusiku, Kabeli ja Nimrodiga kokku. Nimrod ütles, et prof. Ossiptschuck [3] ja assistent Valoch [4] olevat mind mitu korda taga küsinuvad. Meile antakse loomasid! See on tõsine hädaoht, sest et ma arstimises peaaegu mitte midagi ei tea. Minu elu on ju kirjandus! Koolis käin ainult vanemate soovil ja et tunnistust saada. Tulgu siis tulevikus, mis tuleb. Kliinikust läksin E.N.K.S. uisutee juurde. Sealt tulivad Antson, Marie, Rõigas ja Oskar Kraav. Mina läksin teisel pool teed, tuikudes. Nad nägivad muidugi mind. – Siis läksin E.N.K.S. gümnaasiumi. Seal olivad Salme, Marie ja Rõigas. Hakasime kaardisi mängima. Pärast tulivad veel Hans Murakin, Linda Kurg ja V. Mürk. Tegin „drama.“ Kukusin tooli pealt mitu korda maha ja maksin „kuradite“ eest kolm kopikat. Ha-ha! Tulin ¾ tunni pärast ära ja kisendasin sinna jääjatele korridorist! Käigu nad kus kurat! Tiigi uulitsal tuli Gerda Västrik vastu. Ma ei tundnud teda enne ära, (!) kui minu kohal oli, ja ei teretanud sellepärast. Jumal temaga! Läksin Kübara poole. Mamma oli tal seal. Küsis, mis Kahusk Sascha apparadiga teeb? Ütelsin, et ei tea. Sascha apparat on ju laenukassas, nagu paar päeva tagasi välja võetud uurgi! Kübar lubas mulle raha anda, kuid ei teinud sellest väljagi. Kalkun! Nad läksivad Ilvesega sauna! Tahtsin alguses ka ühes minna, kuid ei läinud. Mull oli soov ennast saunas autada, sest et suur köha on. Kas mitte tuberkulose algus? Tõin aptekist rohtu. Kella 11 ajal tulin kodu, lugesin, kirjutasin ja heitsin magama.

[1] Eesti õigusteadlane, riigitegelane ja pärastine riigivanem Jaan Tõnisson (1868-1941?), kelle initsiatiivil loodi 19. sajandi alguses Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts ja kes oli tollal tegev ka „Postimehe“ toimetuses, „Karskuse Sõbras“ ja teistes Tartu seltsides, asutustes jne.
[2] Mihkel Martna (1860-1934) oli eesti sotsiaaldemokraatlik poliitik ja ajakirjanik.
[3] Пётр Дмитриевич Осипчук, Petr Dmitrievitš Osiptšuk, oli Tartu Veterinaariainstituudis privaatdotsent (EAA, f. 404, n. 1, s. 556).
[4] Николай Павлович Волох, Nikolai Pavlovitš Volohh, oli Tartu Veterinaariainstituudis assistent (EAA, f. 404, n. 1, s. 492).

Sõnade ja nimede seletamiseks palun vt ka eelmised sissekanded ja neile kuuluvad viited.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar